Kombinationssæreje mod skilsmissesæreje hvad er bedst?

skilsmissesærejeEn af de smukke ting i livet er, når et lykkeligt kærestepar bliver forenet i et ægteskab. Desværre sker der til tider det, at folk må gå fra hinanden i en skilsmisse. Når man ender i en skilsmisse, skal man til at vurdere, hvem der skal have hvad af det fælleseje. I Danmark er der en automatisk regel, hvor begge parter modtager halvdelen af hinandens eje. Har man dog noget specielt man gerne selv vil eje, skal man oprette en ægtepagt om skilsmissesæreje. Med skilsmissesæreje er der særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved død.
Den metode anvendes dog ikke så ofte i praksis. I stedet for skilsmissesæreje anvendes kombinationssæreje, da den tager mere hensyn til dødsfald. Med kombinationssæreje er det den, som lever længest, der får mest ud af det. Der hvor forskellen egentlig er, at hvis person A ejer mest, og gerne vil sikre mest ved skilsmisse, så A vælger skilsmissesæreje, og så vil As aktiver først gå videre til B, når A dør. Dog er hagen ved det, at hvis B dør først, har Bs dødsbo rettigheder til halvdelen af As aktiver, selvom A stadig er i live. Er B i værste tilfælde insolvent, skal A betale til kreditorerne. Derfor er der en smule kritik af at anvende skilsmissesæreje. Har A derimod kombinationssæreje, ejer A stadig sin del hvis B dør. Men dør A først, bliver formuen fælleseje. Der tages derfor de bedste forbehold for begge parter ved at vælge kombinationssæreje frem for skilsmissesæreje. Det er set før, at ægteskaber kun er blevet indgået for at kunne gøre krav på den ene persons formuer. Med den her slags ægtepagt kan man dog komme det til livs og med fuldstændig særeje, kommer der ingen former for fælleseje ved skilsmisse eller død.
Det er ikke gratis at få oprettet en ægtepagt og derefter beslutte kombinationssæreje eller skilsmissesæreje. At oprette ægtepagten koster 1.660 kroner, mens prisen yderligere kan variere mellem 4.000 og 5.000 alt efter om det er skilsmissesæreje eller kombinationssæreje.
Er man stadig i tvivl om skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, kan det kun anbefales at kontakte sin advokat og få yderligere rådgivning. Hos Ret-Raad.dk kan man også læse mere. Forhåbentlig finder man frem til en løsning, begge parter kan være tilfredse med, lige meget om man vælger skilsmissesæreje eller kombinationssæreje. Det er i hvert fald vigtigt at have indgået en aftale, som begge parter er glade for, det fjerner potentielt mistillid mellem parterne, og der kommer en afklaring på, hvad der skal ske, hvis uheldet er ude.

Advokatfirmaet der henvises til her i indlægget kan yderligere assistere dig i forbindelse med sager omhandlende erstatning, testamente og arv samt generelle søgsmål og retssager.