Omfangsdræn og faskiner til haven

Når blandt andet regnvand skal ledes væk fra huset eller andre bebyggelser på grunden, så er der i dag flere metoder, som kan tages i brug. Alt afhængigt af mængden af nedbør som man oplever på forskellige breddegrader, så kan en bebyggelse kræve forskellige grader af dræning for at lede vandet effektivt væk fra grunden/huset.

Den ene metode, der måske også er den mest udbredte, er det klassiske omfangsdræn i haven, som graves rundt om huset. Metoden skal forhindre, at kældre bliver oversvømmet som følge af store mængder nedbør, og vil på længere sig være med til at holde fugten ude af kælderen. Skal man have etableret omfangsdræn, skal man regne med, at gravearbejdet kræver ca. 2 meter hele vejen rundt om huset. Hertil skal der kalkuleres med, at der skal plads til, at maskiner skal have fri adgang ind på grundet.

Faskiner leder regnvandet til grundvandet

En anden metode, der kan lede store mængder nedbør væk fra grunden, er faskiner. Faskiner spiller en stor rolle i at lede regnvandet ned til grundvandet, hvor det hører til – i stedet for at blive ledt til kloakken. Faskiner hjælper med at bibeholde grundvandsbestanden, og hjælper hertil med at undgå at kloaksystemerne bliver overbelastet.

Gem