Pernille Fabricius: “Bestyrelser er også for kvinder!”

Pernille Fabricius Pernille Fabricius er en forretningskvinde, der qua sit erhverv har prøvet kræfter med mange alsidige udfordringer, og allerede i en ung alder har hun således skabt en karriere, som de fleste inden for branchen vil misunde. Med tiden har Pernille Fabricius’ ihærdige indsats resulteret i adskillige bestyrelsesposter og senest tilmed en bestyrelsesformandspost i firmaet SAFEonNET®, som beskæftiger sig med Online Reputation Management. Med Pernille Fabricius for bordenden i bestyrelsen er det målet, at Pernille Fabricius skal hjælpe SAFeonNET® til en global ekspansion, så man på et internationalt plan kan hjælpe virksomheder, der uretmæssigt bliver udsat for dårlig omtale i pressen. Pernille Fabricius vurderer, at det i løbet af en 10-årig periode vil være muligt at løfte Online Reputation Management virksomheden til et internationalt niveau. Samtidig er Pernille Fabricius knyttet til bestyrelsesarbejde i 5 andre virksomheder, og for hendes vedkommende har der derfor ikke været brug for kvindekvoter til at komme ind i varmen.

Kvindekvoter til bestyrelsesposter

De seneste år har der ellers været megen debat omkring, hvorvidt man med lovindgreb skulle facilitere kvinders adgang til lederstillinger og bestyrelsesposter med kvoter, så man på denne måde kunne sikre en øget grad af ligestilling i det danske samfund. Da Pernille Fabricius de seneste 3 år selv har været aktivt bestyrelsesmedlem i bl.a. Royal Greenland og MT Højgaard, er det også en samfundsdebat, som Pernille Fabricius har fulgt tæt.

Pernille Fabricius nævner, at tal fra Erhvervsstyrrelsen viser, at der fra september 2011 til januar 2015 kun er sket en stigning på knap 1 procent i antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Denne meget beskedne udvikling, som Pernille Fabricius referer til, kan være en direkte afledt effekt af, at man i Danmark i 2012 valgte at droppe ideen om kvindekvoter til bestyrelsesposter. I Frankrig og Italien blev de derimod indført, og tal fra EU-kommisionen viser, at skævvridningen i besætningen af bestyrelsesposter udjævnes hurtigst i disse lande. Danmark sakker bagud med et gennemsnit på 6,3 % mod et EU-gennemsnit på 8,3 %.

Kvinder kan, hvis de vil

Det er Pernille Fabricius’ opfattelse, at langt flere kvinder kan bestride topleder- og bestyrelsesposter, men at det også i mange tilfælde handler om prioritering. ”Vi er ikke altid parate til at give de ressourcer, der kræves for at klare et topjob. Jeg blev selv kraftigt opfordret til at tage mit tidligere job, og havde ikke umiddelbart ambitioner om at skifte mit specialistjob ud med et lederjob. En ting er ’bare at bruge hjernen’ – en anden at skulle lede og motivere andre”, forklarer Pernille Fabricius. Ved den første ledererfaring blev Pernille Fabricius da også udfordret, og som Pernille Fabricius siger, var det en stor omvæltning pludselig at skulle stå og stille krav, rådgive og styre.  Før sine mange lederstillinger husker Pernille Fabricius sig selv som ’meget blød, og hendes tidligere chef, Eric Søe Rylberg, omtalte blandt andet Pernille Fabricius som et rigtig ’musisk menneske’. I dag er der ikke længere nogen væsentlig forskel i ledelsesstile mellem Pernille Fabricius og hendes mandlige ligestillede, men dermed ikke sagt at kvinder altid skal tilpasse sig mændenes mere direkte og kontakte ledelsesstile. Det er Pernille Fabricius’ opfattelse, at mænd og kvinders ledelsesstile i stedet skal være komplimenterende på sigt.

I takt med at flere kvindelige studerende kommer ind på de videregående uddannelser, og ender som mønsterelever, er det sikkert også kun et spørgsmål om tid, før ambitiøse kvinder vil finde vej til ledelses- og bestyrelsesposter på lige fod med mænd.