Holmegaardshuset hjælper unges overgang til voksenlivet

Der findes en lang række vanskeligheder og udfordringer, når overgangen fra ung til voksen forekommer, mener Holmegaardshuset. Især uddannelse, arbejde og økonomiske forhold besværliggør livet på egen hånd.

Holmegaardshuset oplever, at overgangen til at bo alene, kan være svær for mange unge personer. Det støttes op af en sammenfatning fra SFI, der konkluderer, at dårligt psykisk helbred, svære opvækstvilkår og misbrug sætter sine spor i unges ansvarstagen.

For at skabe en bedre overgang er der brug for en række tiltag og foranstaltninger, mener Holmegaardshuset, der samtidig understreger, at anskaffelsen af kontaktpersoner kan lette overgangen. Kontaktpersoner fungerer som støttepersoner, fortæller Holmegaardshuset, og det kan i sidste ende være forskellen på succes og fiasko.

Holmegaardshuset: uddannelse og arbejde er vejen frem

En kontaktperson skal ikke kun agere støtte i hverdagsopgaver men skal hjælpe overgangspersonen med at fokusere på de rette områder som f.eks. uddannelse og arbejde, mener Holmegaardshuset. Uddannelse og arbejde er generelt vejen til selvstændighed men det er også to områder, der kan være svære at håndtere, forklarer Holmegaardshuset, der oplever flere tilbageslag for personer, der ikke har klaret skærene alene. Derfor støtter opholdsstedet op om kontaktpersoner, der kan være en livline for udsatte personer. En kontaktperson kan f.eks. hjælpe med

  • At holde fokus på arbejde og/eller uddannelse
  • At skabe rutiner og faste livsmønstre
  • At holde en balance mellem familie, venner og skole samt arbejde og fritidsaktiviteter

Socialt udsatte i Danmark har svært ved at få fodfæstet på egen hånd, mener opholdsstedet nær Næstved på Sjælland. Derfor er det vigtigt, at der fokuseres yderligere på deres behov, så alle får en reel mulighed til for at stå på egne ben. Derfor vil kontaktpersoner være en god vej at gå, fortæller Holmegaardshuset, der siden 2014 har hjulpet en stor del – både børn, unge og familier – til at skabe sunde og selvstændige livsmønstre.