Rollen som bedemand hos Begravelses Service

begravelses serviceHos Begravelses Service er den fornemmeste opgave, at yde den rette rådgivning gennem bedemandsforretningen. Rådgivning omkring begravelser mv. er det der er kerneydelsen i forretningen. Efterladte skal have den bedste mulighed for at sige farvel til deres elskede på den måde, som de finder mest rigtig. Begravelses Service tilbyder rådgivning og hjælp til, at arrangere den form for farvel, som skulle være ønskværdig. Uafhængigt af skikke eller tro/religion så er Begravelses Service opgave, at kunne tilbyde den bedste rådgivning og assistance.

Som bedemand hos Begravelses Service skal man udvise evner på mange områder. Evner, der specielt kræver ordentlighed og indlevelsesevne. Den rette bedemand hos Begravelses Service skal gennem rådgivning kunne bistå de efterladte med overordentlig empati, overskud på et menneskeligt plan samt ikke mindst – have gode logistiske evner. Loyaliteten til de mennesker, der nu står som efterladte, må aldrig svigte. Enhver henvendelse til Begravelses Service vil derfor blive modtaget med samme empati hver gang.  Hos Begravelses Service er vi af den overbevisning, at evner som disse ikke er noget man har eller er. Hertil, hverken er noget man kan læse sig til eller læres. En personlighed, der egner sig til jobbet som bedemand/rådgiver, er derfor helt afgørende for hvorvidt, man egner sig til det krævende job.

Med den rette personlig som bedemand hos Begravelses Service skal man kende lovgivningen ned til ethvert punkt. Dette vil sige, alt hvad der indbefatter processer og papirarbejde omkring arbejdsområderne. Disse administrative områder lyder måske som en selvfølge, at være velkendt med i alle forretningsområder. Hos Begravelses Service er det dog en vigtig ting at understrege, da dette skal være et punkt, der fylder mindst muligt hos den/de efterladte. Der skal være plads til, at koncentrere sig om det, der betyder noget for en i den svære stund.

Hvad kan gøre begravelsen til en god oplevelse?

Hos Begravelses Service hjælper vi til, at begravelsen bliver så god en oplevelse som muligt. For os er det vigtigt, at få så meget information omkring jeres ønsker, samt hvilke ønsker afdøde havde. Jo mere information i kan videregive til os hos Begravelses Service, jo bedre kan vi opfylde jeres forventninger og ønsker hertil. Det drejer sig om sammen, at finde bedste løsning for jer.

Rådgivning tilbydes derfor hos Begravelses Service, før begravelsen er aktuel. Et område, der for mange kan være svært at tale om på forhånd, men i flere tilfælde kan være rart at få afklaret. Administrative og praktiske detaljer omkring begravelsen bør nemlig for den/de efterladte, kunne lægges bag sig hurtigst muligt.

I kan læse mere om hvordan vi sammen kan gøre begravelsen til en bedre oplevelse på Begravelses Services hjemmeside.