Semai skolen hjælper dig med at nå målet

Semai skolenHos Semai skolen har du mange muligheder, når det gælder valg af uddannelse efter ønske. Semai skolens mål er at styrke børn og unges selvværd gennem udfordrende læringsprocesser. Ved at arbejde med flere forskellige læringsmetoder arbejder Semai skolen målrettet for at fremme elevernes læring. Miljøterapi, relations pædagogik, livshistorier og Agression Replacement Training/Aggressions også kaldet ART er blandt de forskellige måder Semai skolen arbejder med, og de er af alle af stor betydning i forhold til at give det enkelte individ de nødvendige kompetencer for at kunne stå på egne ben senere hen i livet.

En vigtig del af arbejdet med dette hos Semai skolen er netop at børnene og de unge skal udvikle tillid til sig selv og ligeså vel omverdenen, så de kan klare sig i tilværelsen og træffe egne valg og beslutninger. Fælles for børnene og de unge er at de har haft problematiske opvækstbetingelser, der blandt andet har været præget af omsorgssvigt. Derfor handler det for Semai skolen at genopbygge den tabte omsorg tilbage, så der åbner en styrket selvfølelse op for anerkendelse af det enkelte selv, men også af sociale behov og sammenhænge.

En vigtig del i arbejdet med dette hos Semai skolen er også ved at gøre forældrene aktive i børnenes hverdag, da de kender dem bedre som person, og kan give den rette støtte til deres skolegang, og dermed hjælpe med at støtte dem i udvikling af selvværd. For at kunne øge det enkelte elevs selvværd og ruste dem bedre til fremtiden, er det af høj prioritet for Semai skolen at styrke elevernes skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder.

Semai skolen kan også tilbyde dig et STU-forløb samt erhvervsforberedende kurser

Har du brug for at tilrettelægge et STU-forløb ud fra dine individuelle forudsætninger og behov, så kan Semai skolen hjælpe dig med at gøre dette. StudieNord, som er en del af Semai skolen kan tilbyde dig en 3-årig uddannelse, hvor du er sikker på at udvikle dig bedst muligt socialt, personligt og fagligt. Hos Semai skolen tager de den enkelte individs udvikling alvorligt, og det er derfor af stor betydning at de kan bidrage til udviklingen på alle områder.

StudieNord, der udspringer af Semai skolen har til formål at hjælpe de unge videre i livet, hvad enten det gælder om at forberede den enkelte til videre uddannelse eller fremtidig beskæftigelse. Under det 3-årige uddannelsesforløb er der også muligheder for at veksle mellem skolegang og praktik, og de unge kan således komme i praktik flere forskellige steder alt efter hvilket interesse eleven har inden for forskellige fagområder. Har du lyst til at høre om, hvordan et STU-forløb er skruet sammen hos Semai skolen, så kan du kontakte StudieNord, der med glæde deler ud af deres viden og erfaringer. Er du interesseret i at tage en STU på StudieNord, så kan du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune du er tilknyttet. Med et STU-forløb hos Semai skolen kan du være sikker på at komme godt i mål.

Har du faglige, sociale og psykiske indlæringsvanskeligheder, så kan du også vælge at tage et erhvervsforberedende forløb hos Semai skolen, der hjælper med at gøre dig uddannelsesklar. Ligesom STU står StudieNord også for denne del. Forløbets varighed afhænger af den unges behov og forudsætninger, og aftales i samarbejde med kommunen. Kendetegnet ved de unge, der vælger at tage et erhvervsforberedende forløb hos Semai skolen er typisk unge, der af faglige og sociale grunde ikke er i stand til at klare erhvervslivets eller uddannelsesinstitutionernes krav til ordinært arbejde eller uddannelse. Et erhvervsforberedende forløb er godt valg for dig, der har svært ved at tilpasse sig det ordinære uddannelsessystem.

Hos Semai skolen kan du glæde dig over et spændende valgfagsprogram

Semai skolen bestræber i høj grad på at skabe et uddannelsesmiljø, der bærer præg af høj kvalitet. Dette er gældende inden for alle de forskellige undervisningstilbud skolen tilbyder de unge.

Semai skolen tilbyder i samarbejde med StudieNord et spændende valgfagsprogram, hvor du kan vælge imellem alt lige fra kreativ design, medie og it, adventure, fitness og ernæring, kontor og bogholderi, faglig undervisning med fag som dansk, matematik og engelsk mm. og pædagogik og psykologi.

Der er noget til enhver smag hos Semai skolen, og du har gode muligheder for at få styrket dine kompetencer. Hos Semai skolen venter dig et lærerigt skoleforløb, hvor du har mulighed for at udvikle dig på flere måder.